I København og Hellerup : PSYKOLOGER

Der er samtidig meget fokus på den enkeltes potentiale
Selvværdsproblematikker
der foregår, når vi møder, erfarer og tænker noget om os selv og den verden.

Psykologerne i Praksis for Kognitiv terapi:

Under angstanfaldene oplever personen voldsomme fysiologiske reaktioner,
der bidrager til at bygge energiniveauet og gåpåmodet op
Forsøge at kontrollere sine tanker
og det hjemmearbejde som du og psykologen planlægger hjælper netop til dette.
at tvangshandlingerne er overflødige – at katastrofen ikke indtræffer,
Hos Praksis for Kognitiv Terapi er din coach psykolog
man var i, da den opstod,
BEHANDLING MED METAKOGNITIV TERAPI HOS PSYKOLOG
Sammen med din psykolog vil i derfor planlægge konkrete eksponeringer
psykolog København
Tvangstanker er pinagtigt generende og kan karakteriseres som indtrængende tanker
som kan have en betydning for udviklingen af OCD.
Nedenfor kan du læse eksempler på redskaber og metoder,
og følelser, der minder om den depressive tilstand
eller kan jeg vælge at observere tanken passivt uden at gøre noget med den?

(f.eks tjekke, vaske, gentage, sige remser til det føles “helt rigtigt”)
Det er også vigtigt,

samt lære nogle angstreducerende teknikker for at håndtere angsten.
Skriftlige registreringsøvelser i kognitiv terapi
jeg er kikset eller dum – måske bliver jeg endda fyret”
”negative automatiske tanker”.
Nye redskaber – terapiens indhold
Psykolog i Hellerup
har man fundet ud af, at OCD kan behandles med særdeles gode resultater.

Et eksempel på en OCD-problematik kunne være, at man får en tvangstanke om,
Hvor langt er et forløb MED KOGNITIV TERAPI, og hvor ofte skal jeg komme?
– en effekt de fleste vil kende også fra helt almindelige dage,
også kigge på baggrunden for, at du udviklede panikangst.
hvis man har rørt ved et dørhåndtag.
når man har OCD, idet angsten så ofte forværres.
i Praksis for Kognitiv Terapi i København og Hellerup.
eller overfor bestemte genstande/personer
I forløbet med metakognitiv terapi arbejder vi med at lære dig nye strategier,
jo værre får man det følelsesmæssigt. Man bliver mentalt udmattet,
Hvis du ønsker et metakognitivt behandlingsforløb

og tilbagefaldsforebyggelse af panikangst,
hvis du vælger at holde pause forsøgsvis i et stykke tid.

Tænkning og følelser hænger sammen
dit arbejdsliv mm. Det er anvendeligt i forhold til ting,
både plages af tvangstanker og heraf følgende tvangshandlinger.
Telefon: 33 24 24 98
Generaliseret angst
der er meningsfuldt og under normale omstændigheder bidrager til velvære.
eller “lidelse med tvangstanker og tvangshandlinger”.
psykolog København
og hjælpe dig ind i nogle nye og mere konstruktive.
Hos psykologen arbejder man endvidere med praktiske øvelser og hjemmeopgaver,
også psykologklinik i København
og den metakognitive terapi de mest effektive
og igen mens angsten er til stede,
anbefales det altid at søge velkvalificeret hjælp for en depression.
Men vil derfor forsøge at undgå at komme i en lignende angstsituation igen

Tilbagefaldsforebyggelse MED KOGNITIV TERAPI

giver selv de små positive glimt mening
også psykologklinik i København
som kan indgå i et kognitivt adfærdsterapeutisk forløb hos psykologerne

og derved kan mestre den.
Telefon: 33 24 24 98
at arbejdet med handlingerne kan lykkes.
Præstationsangst
Depressionens onde cirkel
også være en “rollemodel”, der illustrerer udførelsen af diverse øvelser
men der er en tendens til,
psykolog København

at det alligevel er svært ikke, at reagere med tvangshandlinger.
kan man forestille sig, at man en mørk aften er ude
ÆNDRING AF NEGATIVE AUTOMATISKE TANKER
Øget eller sænket søvnbehov
og har til formål at forhindre de frygtede ting i at ske.
Dette gøres for at hjælpe til at konkretisere dem,

der giver overskud og mod på mere.
Lider man af en depression, vil man typisk opleve,
at man kan få det bedre
Jeg kommer i helvede for at at tænke/gøre …
Svedeture eller kuldefornemmelser
Psykoedukation i kognitiv terapi kan også handle om at lære,
Praksis for Kognitiv Terapi
Personlighedstræk som perfektionisme,
Når et forløb nærmer sig sin afslutning,
at man godt kan klare sig, og at angsten ikke er farlig.
automatiske tanker og deres effekt på dine følelser,
Efter første samtale i Praksis for KognitivTerapi vil psykologen vurderere,

hos psykologerne både i København og i Hellerup

OCD’en får således opstillet nogle helt specielle regler

Mennesker, der er ramt af panikangst oplever dog også angst udenfor de situationer,
Terapiens mål er at hjælpe dig godt videre gennem relevant viden
Det er sjældent, at den OCD-ramte er specielt angst på andres vegne over,

at drenges OCD begynder lidt tidligere end pigers. O

og vedligeholdelse, når det gælder om at bryde mønstre og automatikker,

Vores følelser,
Man kunne også forestille sig,
Alle er forskellige og kan rykke sig i forskelligt tempo
som virker utroligt skræmmende og ubehagelige. Det er disse reaktioner,
og hænger sammen med vores følelser, handlinger og krop.
På den måde får den enkelte et tydeligere blik for,
Eksponering og responshindring i kognitiv terapi
I adfærdsterapien arbejder vi målrettet med at ændre adfærden.
OCD
Manglende interesse i ting, der plejede at interessere én
Vores antagelser om vores tanker vil føre bestemte mentale strategier med sig.
hos psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi i København
hvordan vi relaterer os til vores indre oplevelser.
Det er derfor lettere sagt end gjort
Indenfor den kognitive terapi lægges der meget stor vægt på jævnbyrdigheden
NYE STRATEGIER MED METAKOGNITIV TERAPI
Trikotillomani
Det bliver pinligt, at …
Mundtørhed

at den kognitive adfærdsterapi er den bedste terapiform til behandling af OCD.
tilbyder psykologerne dette til behandling af følgende problematikker.
Som tidligere nævnt, kan adfærden både være tilstede som en konkret handling
Grublen over fortiden på en negativ måde
Din adfærd dine handlinger – vil ganske givet være en reaktion på ”truslen”,

men nogle gange tager de overhånd
som for eksempel at løbe væk, skrige højt el.lign. Er din tanke derimod “nå,
Telefon: 33 24 24 98
På dén måde får du og psykologen nogle helt konkrete steder
Det skyldes dels, at det er i denne fase,
I den kognitive terapi mod OCD arbejder vi med tvangstankerne såvel som tvangshandlingerne.

– ligesom når man har haft brækket et ben,
Læs mere om kognitiv terapi som metode her:
Ingen af de frygtede ting kan ske som følge af angsten,
at man i terapien både fokuserer på at fjerne angsten og ligeledes sikrer,
hjemmesiderne for MCT-Institute Danish Branch og på MCT-Institute
kan vi også vælge at give dig et eller flere spørgeskemaer, som du skal udfylde,

Undervejs i dit terapiforløb vil du sammen med psykologen

Coaching kan bruges som et redskab til personlig udvikling men adskiller sig fra terapi,

hvor selve anfaldene optræder.
som vi tror, må vi prøve af, hvad der sker,
Dette kan gøres på mange forskellige måder,

Efter et forløb i Praksis for Kognitiv Terapi vil du
eller begivenheder, hvor man før har oplevet angst og frygter,
Følelsen af nedtrykthed og håbløshed
fra den kognitive teori og metode.
hvor du gradvist lærer igen at kunne befinde dig i bestemte situationer uden at føle angst
jeg er rigtigt dygtig”, vil have det glimrende og behageligt i situationen.
at der i Danmark er 100.000- 150.000 mennesker
at sætte ind og udfordre tankerne:
om der er flere lidelser til stede, således at man får den optimale og relevante behandling.
og det anslås at der på ethvert givet tidspunkt er ca. 5% af befolkningen,
I stedet har man brug for gradvist at øge aktivitetsniveauet på en måde,
– disse kan eksempelvis støtte dig i “fange” uhensigtsmæssige,

Det afgørende er at få succesoplevelser,
– du lærer at føre journal over de negative,
Tvangshandlinger gentages ofte igen
såsom perfektionisme og behov for kontrol. Det er således vigtigt,
Vejrtrækningsbesvær
at der i kognitiv coaching tages udgangspunkt i nutiden og arbejdes fremad derfra.
Eksponeringer og eksperimenter I KOGNITIV TERAPI
Anspændthed
Sige remser inde i hovedet
Disse nye tilgange til de depressive tanker giver mere gåpåmod
og derigennem nå frem til større handlekraft og konstruktive løsninger.
og om de negative, automatiske forventninger nu også holder stik i virkeligheden,
Vil du møde andre, der lider af angst? Læs her om Angstforeningen
Jeg kommer til at skade nogen ved at …

Et eksempel på en problemskabende antagelse kunne være:
hvordan vores tænkning påvirker
Alle psykologerne er autoriseret
I den metakognitive terapi arbejder vi med at identificere triggertankerne,

Man ser ofte, at den angste person udvikler en masse “sikkerhedsstrategier”
og på at fase forløbet ud på en måde,
Med andre ord, hvis man flere gange eksponerer sig for eksempelvis at forlade sit hjem uden at tjekke,

Depression som følge af andre lidelser
og eksponeringer.
og følelser på en uhensigtsmæssig måde,

Smerter i brystet
Psykolog i Hellerup
Psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi har arbejdet med OCD-behandling de sidste 17 år,
Vi kan ikke ændre, at vi får negative tanker,
Depression
så du kan styre din opmærksomhed og selv vælge,
I alle forskellige livssituationer er vores hjerne i fuld gang med at forholde sig til det,
at følelser som f.eks. angst eller

der tænker ”herligt – en masse mennesker,
OCD er således den fjerdehyppigste psykiske lidelse.
Jo længere tid man grubler over alle de negative tanker der dukker op,
Ved behandling med kognitiv terapi af
På OCD- foreningens hjemmeside kan du læse en artikel om OCD-behandling
Psykologen i Hellerup
Kognitiv Terapi har fokus på, hvor du er her og nu,

indtil man føler sig helt sikker på, at bakterierne er væk.
er jeg bedre forberedt og kan forebygge problemer.
hos psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi i København K og Hellerup
samt give mod på at udføre dem selv.
hvad det er der sker, når man har angst,
vil de ofte lette, når den primære lidelse bliver behandlet.
men hvis man tror at det kan ske,
at tankerne kredser om tunge emner og er præget af meget negative tolkninger

Tolkningerne spreder sig altså ud i vores følelser,
og du kommer ikke bag i køen hos din psykolog,
De er helt ufarlige og biologisk set en del af
at der sker ens kære noget,

og risikoen for nye depressioner er højere uden relevant behandling,
Kvalme
Mindsket appetit – i visse tilfælde øget appetit efter særligt søde sager
så vi f.eks. undgår særlige situationer p.g.a. den angst,
Jeg kunne i virkeligheden være seksuelt afvigende (eksempelvis pædofil)

– på det psykoterapeutiske område er kognitiv adfærdsterapi
Tankerne bliver ekstra sorte, og energien daler yderligere
Gøre ting i en bestemt rækkefølge

Du kan bestille tid til behandling af panikangst
Man kan f.eks. tænke, at man er nødt til at finde ud af hvad følelsen skyldes,

f.eks. ved at undgå bestemte steder, gøremål eller dét at være alene.
I kognitiv terapi lægges der vægt på,
alt efter hvilken problematik, der arbejdes med,
Alle mine tanker er vigtige,

KONTAKT PSYKOLOGERNE I KØBENHAVN ELLER HELLERUP
at arbejdet i den kognitive terapi giver mening for dig.
Eksempler på Tvangshandlinger

og dermed lægge op til omstrukturering
høj samvittigheds- og ansvarsfølelse,
hvis jeg tænker alle scenarier grundigt igennem,
– du lærer at stille spørgsmålstegn ved de automatiske tanker
Forventningsangst – ofte også omtalt som angsten for angsten
Da depressionen samtidig påvirker både energiniveau
får du mulighed for at stoppe med at bruge en masse ressourcer på mentale strategier,
Høj puls

Jeg er et dårligt menneske
Eksempler på tvangstanker
Undskylde
at bevæge dig ud i de situationer,
Hvordan kunne et andet menneske tænke om den samme situation?

evt ledsaget af tællen eller ord/remser eller til det føles “helt rigtigt”
og en bred erfaring med at hjælpe folk til at udvikle sig.
Koncentrationsbesvær

at vi fokuserer på både de tanker og handlinger,
Når erfaringerne kommer på, sætter de alternative tanker sig langt bedre fast
Vi har klienter fra mange dele af København og Hellerup
Til gengæld fokuseres der i højere grad på,
Kunne vurdere angstsymptomer som ufarlige og håndtere deres forekomst
og vi har igennem vores mangeårige erfaring stor kompetence indenfor OCD-området.

men vi kan ændre på hvordan vi forholder os til dem,
hvis du oplever, at problemet viser sig igen.
og realistisk tempo at igangsætte nogle aktiviteter på en måde,

De kan også anvendes til at registrere succesoplevelser
psykolog Hellerup
– og derigennem få øget din trivsel.
Negative følelser kan også være det, der udløser bekymring eller grublen.
som er med til at vedligeholde dine udfordringer,

Søge bekræftelse hos andre
der sidder godt fast.
og følelser og at kunne skelne dem fra egentlige depressive symptomer.

Du kan bestille tid til metakognitiv terapi
hvordan du kan lære at opnå de resultater og den udvikling, du ønsker i dit liv.
Psykologerne ved Praksis for Kognitiv Terapi i København og Hellerup
Tankejournaler brugt i kognitiv terapi
at der ikke indtræder den frygtede katastrofe eller ubehagelige begivenhed,
eller gruble over og diskutere med tankerne.
Erfaringer der vil udfordre følelser af angst eller depression.
hos psykologerne i København og Hellerup

at man kan gå ind i svære situationer på en ny måde.

og nå sine mål. Ved hjælp af kognitiv coaching vil du få færdigheder til at justere
På den måde bliver du rustet til at gruble mindre
KØBENHAVN K ELLER HELLERUP

kriser, depressive symptomer, negative tankemønstre samt personlighedstræk

PSYKOLOG I HELLERUP & KØBENHAVN K

Praksis for Kognitiv Terapi :
specialiseret kognitiv OG METAKOGNITIV psykologpraksis i Hellerup ved psykolog Susanne Egeskov Davidsen

Praksis for Kognitiv Terapi er en veletableret og specialiseret psykologpraksis i Hellerup og København K

 PSYKOLOGISKE BEHANDLINGSOMRÅDER I KLINIKKEN I HELLERUP: